ПОМОГЛИ СМО...
22 01 2009
ПОРОДИЦЕ КОЈИМА ЈЕ Х. О. СРБИ ЗА СРБЕ ПОМОГЛА КРОЗ
ДИРЕКТНУ НОВЧАНУ, МАТЕРИЈАЛНУ ИЛИ СОЦИЈАЛНУ ПОМОЋ 
 
Напомена: Од 2005. године, са прикупљених 2.050.000 евра, директно смо помогли преко 1.500 вишечланих породица. Кликом на презиме добићете додатне информацију о материјалном стању те породице, детаљан извештај и фотографије начињене приликом уручивања наше помоћи.

Србија:

159 породице

1. Антић
2.
Атанасковић
    Атанасковић
3. Бабић
    Бабић
4. Баловић 

5. Белић
6. Бељаковић
7. Бешлин
8. Боговић
9. Божовић
 
    Божовић
    Божовић
    Божовић
10. Бошковић
11. Бошњаковић
12.
Бујак
      Бујак
13. Васић Б.
14. Васић
   
      Васић
      Васић
      Васић
      Васић
15. Видојевић
     
Видојевић
16. Војнић
17. Вранић
      Вранић
18. Вуковићи
19. Вуксановић

      Вуксановић

      Вуксановић    
      Вуксановић
      Вуксановић  
20.
Вулетић
21. Вулић
      Вулић  
22. Вучетић
23. Гвозденовић
24. Глигорић
      Глигорић
25. Гојковић
26. Гоцић
27. Дањек

28. Димитријевић
      Димитријевић
      Димитријевић
      Димитријевић

      Димитријевић
29.
Дошен-Конц
30. Дуњић
31. Ђорђевић Б.

32. Ђорђевић В.
33. Ђурић
34. Ђурић С.
35. Женар
36. Живковић И.
37.
Живковић
38. Жунић
      Жунић
39. Зељковић
40. Игрутиновић
       (видео)

41. Илић Р.
42. Илић С.
43.
Јајић
      Јајић
44. Јанковићи
45. Јелић
46. Јеремић
47. Јешић
      Јешић
      Јешић
      Јешић
      Јешић
48. Јовановић В.
      Јовановић В.
49. Јовановић З.
50. Јовановић М.
51. Јовановић С.

52. Јовановић-Јанковић
53. Јовић

54. Јоксимовић
55. Јуришић
56. Карановић
      Карановић
57. Кнежевић
58. Ковачевић
59.
Коматина
      Коматина
      Коматина
      Коматина
      Коматина
60.
Комљеновић
61. Костић Д.

      Костић Д.
      Костић Д.
62. Костић Р.
63. Костовић
      Костовић
      Костовић
      Костовић
      Костовић
      Костовић
64. Крсмановић
65. Крсмић
66. Крстић

67. Крстић Д.
68. Кузмановић
69.
Лазаревић
      Лазаревић
      Лазаревић
70. Лазовић
      Лазовић
71. Лакетић
72. Лучић
73. Љиљак М.
74.
Љиљак
75.Љубисављевић
76.
Мајор (видео)
77. Макренић
78. Мандић
79. Марјановић
      Марјановић
      Марјановић
80. Марковић Г.

81. Марковић М.
      Марковић М.
      Марковић М.
82. Марковић Н.
83. Матић

84. Медић

      Медић
      Медић
      Медић
85. Менићанин
86. Мијатовић
      Мијатовић
87. Милановић

88. Миленковић
      Миленковић
89. Милетић

      Милетић

90. Миливојевић
      Миливојевић
91. Милић
92. Милићевић
93. Миловановић Д.
94. Миловановић
95. Милосављевић
      Милосављевић
96. Милошевић Л.   

97. Милошевић Љ.
98. Милуновић
99.
Милутиновић
100. Мишић
101. Недељковић
102. Никадиновић
103. Николић Зл.
104. Николић З.
105. Николић М.
106. Николић

107. Новаковић
108. Обрадовић
        Обрадовић
109. Пајић
110. Павловић
111. Пејић
        Пејић
112. Перановић
113.
Перић
114. Перовић
115. Петровић Д.
        Петровић Д.
116. Петровић П.
117. Пешић М.
        Пешић М.
118. Пешић Т.
119.
Полексић 
120. Поповић
        Поповић
121. Премовић

        Премовић
        Премовић
122. Пушица
123. Раданковић
124. Радомировић
        Радомировић
125. Радосављевић
126. Радосављевић-Милић
127. Рајичић
128. Рашковић

129. Ристановић
130. Родић
131. Симић
        Симић
132.
Симовић
133. Спасић
134. Сретеновић
        Сретеновић
135. Стаменковић
        стаменковић
136. Станишић
137.
Станковић
        Станковић
138. Стевановић А.
139. Стевановић
140. Стојановић
         Стојановић
141. Стојановић-Вучић
142. Стојиљковић
         Стојиљковић
143. Стојић
144. Страјнић
145. Судимац
146. Тодоровић
         Тодоровић
         Тодоровић
         Тодоровић
147. Токалић
148. Томић
Г.
149. Томић И.
150. Тошић

151. Трифуновић
152. Ћосовић
153. Урошевић
        
Урошевић
         Урошевић
         Урошевић
154. Филиповић

155. Црвенковић

156. Шалипур
         Шалипур
         Шалипур
157. Шарац

158. Шмигић

159. Шукунда

КосМет (Србија):

269 породице

1. Ајдуковић
    Ајдуковић
2. Алексић

3. Андрејић
4. Андрејевић
5. Антић
6. Антовић
7. Антонијевић
8. Апостоловић
9. Арсић Д.
10. Арсић Љ.
11. Арсић М.
      Арсић М.  
12. Арсић М.
13. Арсић С.
14. Бановић
15. Бањац  
      Бањац
16. Бојић

17. Бошковић
18. Бранковић
19. Васић И.
20. Васић М.
21.
Васић

22. Васовић
23. Велић

24. Велић С.
25. Витковић

26. Влајковић
27. Вукадиновић
28. Вукић
29. Вукосављевић
30. Вуксановић
31.
Грковић
32. Денић
33. Денић Љ. 
      Денић Љ.
 
34. Денић М.
35. Дикић
36. Димитријевић Д.
37. Димитријевић
38. Димић Б.
39. Димић Д.

40. Дичић
41.
Додић
42. Доганџић
      Доганџић
43.
Дубић
      Дубић
44. Ђорђевић
45. Ђорђевић Боб.
46. Ђорђевић Бож.
      Ђорђевић Бож.
47. Ћорћевић В.
48. Ђорђевић З.
49. Ђорђевић М.
50.
Ђорђевић О.
51. Ђорђевић
52. Ђорђевић С.
53. Ђорић

54. Ђузић
55. Ђурић А.
56. Ђурић Д.
57  Ђурић 3.
      Ђурић З.
58.
Ђурић Р.
59. Живић
60. Живковић
61. Закић

62. Здравковић В.
63. Здравковић

      Здравковић
64. Златановић
      Златановић
      Златановић

65. Ивковић З.
66. Ивковић И.

      Ивковић И.
      Ивковић И.
67. Илић В.
68. Илић Г.
69.
Илић Ја.
70. Илић Јо.
71. Илић С. 
72. Јанићијевић
73.
Јанковић Ј.
74. Јанковић М.
75. Јанчић
76. Јанџиковић
77. Јевтић
      Јевтић
78. Јевтић Д.
79. Јовановић И.
80. Јовановић Р.
81. Јовановић С.
82. Јовановић

83. Јовић
      Јовић
84. Јокановић
85. Јолић
86. Јосифовић
87. Казић

88. Кастратовић
89. 
Kељевић
90. Кецић
      Кецић
91. Коматовић В.
92. Коматовић С.
93. Костић Ж.
      Костић Ж.
      Костић Ж.
94. Костић И.
      Костић И.
95. Костић М.
96. Костић С.
97. Кривчевић
      Кривчевић
98. Крстић Б.
99. Крстић Бор.
100.
Крстић Љ.
101. Крстић С.
102. Крчмаревић
103. Кујунџић
104.
Лазић
105. Лацмановић
106. Леповић
107. Лукић
        Лукић
108. Максимовић
109. Максимовић Ј.
110. Максић
111. Мандић
112. Маринковић
        Маринковић
113. Маркагић

114. Марковић Љ.
115. Марковић М.
116.
Менковић
117. Мијатовић
        Мијатовић
119. Миладиновић Г.
120. Миладиновић М.

121. Миладиновић С.
122. Милановић Д.
123. Милановић Р.

124. Миленковић Д.
125. Миленковић З.
126. Миленковић М.
127. Милетић

128. Миливојевић
129. Милић
130.
Милић
        Милић
        Милић
131. Милићевић
132. Миловановић
133. МилосављевићД.

134. МилосављевићМ.
135. Милосављевић С.
136. Милошевић
137. Миљковић
138. Миљковић М.
139. Митровић
140. Михајловић Б.
141. Михајловић М.

142. Михајловић Н.
143. Москић
144.
Накаламић
145. Насковић Бој.
146  Насковић Боб.
        Насковић Боб.   Насковић Боб.
147. Насковић М.
148.
Настић
        Настић                 
149. Николић
150. Николић П.
151. Нисић
152. Орловић В.
153. Орловић С.
154. Павић
155. Павић Љ.
156. Павлетовић
157. Павловић
158.
Пауновић
159. Пирић
160. Перић Д.
        Перић Д.
161. Перић З.
162.
Перић С.
        Перић С.    
        Перић С. 
163. Петковић
        Петковић
164. Петковић С.
165. Петровић
        Петровић
166. Петровић З.
167. Пешић
168. Пешић А.
169. Побловић

170. Поповић Стане 
171. Поповић Станице  

172. Пржић
173.
Радовановић
174. Радосављевић
175. Радуновић
176. Ракић
177.
Репановић
178. Ристић
179.
Ристић Б.
180. Ристић Г.
181.
Ристић Ј.
182. Ристић С. 
         Ристић С.
         Ристић С.
         Ристић С.        
183. Романовић
184. Савић Б.
185. Савић Д.
186. Савић
Љ.
187. Савић М.
188. Савић П.

189. Савић С.
190. Симановић
191. Симић Д.
192. Симић З.

193. Симић Ј. 
194. Симијоновић
195. Симјоновић Б.
196. Симјоновић Д.

        Симјоновић Д.
197. Симјоновић Др.
198. Симјоновић С.
199. Симјоновић Си.
200. Симоновић З.
201. Симоновић М.
        Симоновић М.
202. Симоновић Т.
203. Синадиновић
204. Славковић

205. Спасић Ј.
206. Спасић М.
207. Стакић
208. Сталетовић

209. Станишић
210. Станковић Д.
211. Станковић Д.
212. Станковић Др.
213.
Станковић З. 
        Станковић З.
214. Станковић Љ.
215. Станковић Св.
216.
Станковић Сл.
217. Станковић Ср.
        Станковић Ср.
218. Станковић Ст. 
219. Станојевић Г.

220. Станојевић З.
221. Станојевић С.

        Станојевић С.
222. Станојковић М.
223. Станојковић Р.
        Станојковић Р.
        Станојковић Р.
        Станојковић Р.

        (видео)
224. Станић
225. Сташић
226. Стевановић

227. Стефановић
228. Стоилковић
229. Стојановић Г.
        Стојановић Г.
230. Стојановић Д.
231. Стојановић Ж. 
        Стојановић Ж.
232. Стојановић Н.
233. Стојановић Р.

234. Стојановић Сл.
        Стојановић Сл.
235.
Стојановић Ст.
236. Стојковић Д.
237. Стојковић Жа.
238. Стојковић Ж.
        Стојковић Ж.
239. Стојковић Ј.
        Стојковић Ј.
240. Стојковић М.
241. Стојковић Нат.
242. Стојковић Неб.
243. Стојковић С.
244.
Столић
        Столић
245. Стошић З.
246. Стошић Р.
247. Танасијевић Р.
248. Танасијевић С.
249. Тасић
250. Трајковић А.
251. Трајковић Б.
252. Трајковић Г.
253
. Трајковић Д.
254. Трајковић Н.
255. Тодоровић
256. Тот
        Тот
257. Тошић  
258. Филиповић Н.
259. Филиповић Т.
260. Филиповић Ж.
261. Филић В.
262. Филић М. 
        Филић М.
263. Филић С.
        Филић С.
264. Цанић
        Цанић
265. Цветић
266. Цветковић
267. Чукић 
268. Шапић
269. Шубарић

Република Српска:

107 породица

1. Арсић
2.
Бабић Н.
3
. Бабић С.

    Бабић С.
4.
Блажић
5. Благојевић

6. Божић
7. Благојевић
8. Вујевић
    Вујевић
    Вујевић
9. Вукашиновић
10. Вучковић
      Вучковић 11.Гавриловић
12. Гашић
13.Глуховић
14. Говедарица

      Говедарица
15. Граховац
16. Гутаљ

      Гутаљ
      Гутаљ
      Гутаљ
      Гутаљ
17. Давидовић
      Давидовић
      Давидовић
18. Дамјановић

       (видео)
19. Дарабан
      Дарабан
20. Драшковић

21. Дубајић
22. Живковић
      (видео прилог)
23. Здјелар
      Здјелар
      Здјелар
      Здјелар
      Здјелар
24. Иветић
25. Илић

26. Јевтић
      Јевтић
27. Јокановић
28. Јокић
29. Јовановић
30. Кесар
      Кесар 
      Кесар  
      Кесар
      Кесар
31. Клисуре
32. Ковачевић Ј.
33. Ковачевић М.
34. Ковачевић Р.

      Ковачевић Р.
35. Комадан
36. Костадиновићи
37. Костић
38. Кракић
39. Крунић

40. Лазаревић
41. Лазић
42. Лончар

      Лончар
      Лончар
43. Лучић
44. Максимовић Г.

45. Максимовић  М.
46. Маловић
      Маловић
      Маловић
47. Мандић

      Мандић
      Мандић
48.
Марјановић
      Марјановић
     
Марјановић
      Марјановић
      Марјановић
      Марјановић
      Марјановић
      Марјановић
      Марјановић
      Марјановић
49. Марић З.
50. Мијатовић
51. Мијић
52. Милић
53. Милинковић
54. Милојевић
55. Милошевић

      Милошевић
56. Митровић
      Митровић
57. Михајловић
      Михајловић
      Михајловић
      Михајловић     
58. Михић

59. Мољевић
60. Нешковић
61. Николић
      Николић
62. Никочев
63. Окиљ
      Окиљ
64. Павловић
       
(видео)
65. Перић
      Перић
66. Петковић Б.
67. Петковић Љ.

68. Пециреп
69. Поповић

70.
Поповић М.
71. Поповић С.
72. Работа
73. Радановић

74. Радоња
      Радоња
75. Ратковић
      Ратковић
      Ратковић

      Ратковић
76. Савић
77. Самарџић
78. Сантрач

79. Сикимић
80. Симеунић

81. Спасојевић М.
82. Спасојевић С.

83. Срдић
84. Станишић
85. Станковић
86. Станојевић
87. Стевановић С.
88. Стојишић
89. Тамбур

90. Теодоровић
      Теодоровић
      Теодоровић
91. Тодић
92. Тодоровић Д.
93. Тодоровић М.
94. Тодоровић С.
95. Торбица

96. Трифковић
      Трифковић
      Трифковић
97. Тришић

98. Филиповић
99.
Ћетковић
100. Ћодо
       Ћодо
       Ћодо
       Ћодо
       Ћодо
101. Ћосовић
102.
Ћургуз  
103. Хрваћанин
104. Чекић
105. Шука
106. Шиљеговић
       Шиљеговић
107. Шуматић

Српска Крајина:

188 породица

1. Арбутина
    Арбутина
2. Бабић
3. Балаћ
    Балаћ
4. Баљак
    Баљак
    Баљак
    Баљак
5. Баша
6. Берић
7.
Бибић
8. Бјелановић
    Бјелановић
    Бјелановић    
9. Богуновић Ђ.
    Богуновић Ђ.
10. Богуновић Р.
11. Бојанић
12. Боројевић
13. Брадаш Д.
14. Брадаш О.
15.
Бубало
16. Буљевић
      Буљевић
      Буљевић
17. Веселиновић
18. Видовић
19. Виљанац
20. Војновић.
21. Војновић Р.
22. Воркапић
23. Врга
24. Вуиновић
25. Вујасиновић В.
26. Вујасиновић Д.
      Вујасиновић Д.
      Вујасиновић Д.
27. Вукичевић
28. Вуковић
29.
Вукчевић
      Вукчевић
      Вукчевић
30. Вулетић
      Вулетић
31. Вулетић П.
32. Вученић
33. Гајић
34. Гајер
35. Говоруша
36. Гостић

37. Грковић
38.
Грубић
39. Грубић
40. Грчић
41. Грчић Д.
42. Гужвица
43. Дам
јановић
44. Двожења
45. Дмитровић
46.
Дотлић
      Дотлић
47. Дошен
48. Драгаш
49. Драгић
50. Дракулић
51. Драча
52. Драчина
53. Дробац З.
54. Дробац М.
55. Дрча В.
56. Дрча
57. Дукић
58. Дураковић
59. Ђаковић
60. Ђилас О.
61.
Ђилас Р.
      Ђилас Р.
      Ђилас Р.
      Ђилас Р.
      Ђилас Р.
      Ђилас Р.
62. Ђомлија
63. Ђујић
64. Ђујић Р.
65. Живковић
66. 
Жмирић
       Жмирић
       Жмирић
       Жмирић
67. Здјелар
68. Зелић
      Зелић
69. Зимоња
70. Зорбаз
71. Јазић

      Јазић
72. Јаковљевић
73. Јанић
74. Јока
75. Јошан
76.
Јелача
77. Калат
78. Кантар
      Кантар
79.
Каран
80. Карна
81. Катић
82. Кљајић Д.
      Кљајић Д.
83. Кљајић
84. Кљајић-Перић З.
85. Кљајић-Перић
86. Кнежевић
87. Кнежевић П.
88. Коварбашић
89. Ковачевић В.
90.
Ковачевић
      Ковачевић
      Ковачевић
      Ковачевић
91. Котараш
92. Котараш Ж.
93. Котур
94. Кукић
95. Куриџа
96. Лазић
97. Ловрић
98. Лукавац
99.
Љиљак
      Љиљак
100. Лончар

101. Љубичић
        Љубичић
102. Мађерић
103. Маљковић
104. Маринковић
        Маринковић
105. Марић
106.
Матијаш 
107. Матић
108. Маћешић
109. Милинковић
110. Милић
Миш.
111. Милић Мил.
        Милић Мил.
112. Милић С.

113. Милић Си.
114. Миљевић
115. Медаковић

116. Млађен
117. Модринић
118. Мраовић
119. Мркшић
120. Мутић
121. Накарада
122. Наранчић
123. Нонковић
124. Овука

        Овука
        Овука
125. Огар
126. Огњеновић
127. Олуић
128. Олујић
129. Опачић
130. Орловић
131. Остојић
132. Павловић    
133. Паклар
134.
Панић
        Панић
        Панић
        Панић
        Панић
        Панић
135. Перић
136. Петровић
137. Плећаш
        Плећаш
138.
Прица
        Прица
        Прица
139. Пушкар
140. Радић
        Радић
141. Радмиловић
        Радмиловић
142. Радуловић
143. Рапо
144. Рашета Д.
        Рашета Д.
145.
Рашета М.
        Рашета М.
146. Рашковић
147. Ребић
148. Релић
149.
Репац

        Репац
150.
Сердар
151. Симић З.
152. Симић
153. Синобад

154. Славнић
155. Сладоја Д.
156. Сладоја
157. Соколовић
158. Станисављевић М.
159. Станисављевић В.
160. Станисављевић У.
161. Стојановићи
162. Суботић
163. Тадић
        Тадић
164. Тепавац
165. Тешинић
166. Тишма
        Тишма
        Тишма
167. Топо
168.
Трбојевић
        Трбојевић
169. Трескавица
170. Тртица
171. Трживук
172. Ћалић
        Ћалић
        Ћалић
173. Ћосо
174. Ћосић
175. Цвјетичанин
176. Цревар
177. Ченић
178. Четник
179. Чубра
180. Шатлан
181. Швоња
182. Шестић
        Шестић
        Шестић
        Шестић
183. Шорак
        Шорак        
184. Шоргић

        Шоргић
185. Штрбац
        Штрбац
186. Штрбац С.
187.
Шупут
        Шупут
        Шупут
        Шупут
188. Шушак

Помоћ индивидуама:

1. Адамић Љубица
2.
Анђић Милисав
3. Антовић Дарија
4. Арсић Влада
5.
Видојевић Ивица
6. Гранзов Велимир
7. Ивковић Ранко
8. Јелача Миланка
9.
Јовановић Марина
10. Јокић Милан
11. Ковач Госпава
12. Милосављевић Јана 
13.
Милошевић Миланко
14. Мирјанић Јелена
15.
Пешић Србољуб
16. Радојковић Никола 
17. Рафаиловић Ранисав
18.
Савић Снежана
19. Топаловић Мирослав
20. Филиповић Јагодинка
21. Шуваков Дајана

 

Борба против поплава:

744 породице

1. Параћин (52 породице)
2. Трстеник (17 породица)
3. Ваљево
(13 породица)
4. Краљево (24 породице)
5. Обреновац
(60 породица)
6. Свилајнац (55 породица)
7. Велики Црљени (36 породица)
8. Крупањ (17 породица)
9. Уб (Предшколска установа УБ)
10.
Велики Црљени 2 (10 породица)
11. Обреновац 2 (55 породица)
12. Обреновац 3 (26 породица)
13. Бијељина (25 породица)
14. Бијељина 2 (26 породица)
15. Бијељина 3 (23 породице)
16. Обреновац 4 (37 породица)
17. Обреновац 5 (25 породица)
18. Обреновац 6
(15 породица)
19. Добој (47 породица)
20. Добој 2 ( 24  породице )
21. Обреновац 7 (31 породица)
22. Обреновац 8 (23 породице)
23. Приједор (18 породица)
24. Шековићи (11 породица)
25. Шековићи 2 ( 3 породице )
26. Бања Лука (9 породица)
27. Смед. Паланка (1 породица)
28. Крупањ 2
(2 породице)
29. Лопаре ( 3 породице)
30. Петровац на Млави ( 7 породица )
31. Обреновац (7 породица)
32. Бања Лука ( 42 породице )

Црна Гора:

16 породица

1. Булатовић
2. Влаховић
3.
Гогић
4. Горановић
5. Драгојевић
6.
Дробњак
7. Дунџић
    Дунџић
8. Јанчић

    Јанчић
    Јанчић
9. Лојпур

10. Милачић
11.
Милић
12. Радованић
13. Симовић
14. Стојиљковић
15. Шћепановић
16. Шуковић
      Шуковић

Херцеговина:

9 породица

1. Бабић
2. Домазет
3. Драгићевић
4. Екмечић (видео)

5. Јанковић
6. Марић

7. Пудар 
8. Радишић
    Радишић 
9. Стевановић

Стара Србија (БЈРМ):

20 породица

1. Ачковић
2. Бојкић

3. Брава
    Брава
4. Васић
5. Говедаров
6. Гушкин
    Гушкин
7. Ђорђевић
8.
Јанковић
9. Комненов
10. Крстевски 

     Крстевски
11. Николић
      Николић
      Николић
12. Нинкићев
13. Павић
14. Перовић
15. Петровић
16. Рајчић
17. Серафимовић

      Серафимовић
18. Стефановић
19. Тодоровић
20. Трајковић 
      Трајковић  

САД:

1. Узелац

Помоћ установама:

1. Амбуланта у Купинику
2.
Амбуланта у Осојану
    Амбуланта у Осојану
    Амбуланта у Осојану
3. Библиотека у Риђанима
3. Велика Хоча
3. Вртић у Ораховцу
    Вртић у Ораховцу
3. Вртић у Берановцу,
    код Краљева
4. Дечија играоница у Жегару
4. Жене косовске долине
    Жене косовске долине
    Жене косовске долине
    Жене косовске долине
    Жене косовске долине
4. Здравствени Центар
    у Косовској Митровици

5. Културни центар Вук
    Караџић у Кучевишту
    Културни центар Вук
    Караџић у Кучевишту

    Културни центар Вук
    Караџић у Кучевишту

    Културни центар Вук
    Караџић у Кучевишту

6
. Медицински факултет
    у Косовској Митровици
7. Мала школа "Бранко Радунковић-
    Воља чини чуда", Вршац
8. МЗ Баљевац, Обреновац
9. МЗ Конатице, Обреновац
10. МЗ Пољане, Обреновац
11. Млекара у селу Извор
12. Народна кухиња Витина
13. Народна кухиња Кормиљане

14. Народне кухиње на Косову и Метохији
      Народне кухиње на Косову и Метохији
      Народне кухиње на Косову и Метохији
      Народне кухиње на Косову и Метохији
14. Народна кухиња Прековце
     
Народна кухиња Прековце
      Народна кухиња Прековце
      Народна кухиња Прековце
15. О.Ш. 22. Децембар у
      Доњој Трепчи
     
О.Ш. 22. Децембар у
      Доњој Трепчи

      О.Ш. 22. Децембар у
      Доњој Трепчи

      О.Ш. 22. Децембар у
      Доњој Трепчи
16
.
О.Ш. Бршадин, код Вуковара 
17. О.Ш. Радош Тошић у
      Осојану   
18. О. Ш. у Мокром, код Пала
19.
О.Ш. Свети Сава у
      Паралову

20. Породилиште Опште болнице у Пријепољу
20. Призренска Богословија
21. Село Гораждевац, општина Пећ
21. Село Жач, општина Исток
22. Село Милошево,
      општина Обилић
23. Село Новаке,
      општина Призрен
24. Село Рудница, општина Рашка
24. Село Талиновци,
      општина Урошевац
25. Село Суво Грло, општина Србица
25.
Средња школа у Звечану
      Средња школа у Звечану
26. Српска бибилиотека у Скадру
27. Фарма коза у Прековцу
     
Фарма коза у Прековцу
28. Школске табле за основне
       школе на Косову и Метохији
29. Школске табле за основне и
       средње школе на Космету