ПОМОГЛИ СМО...
22 01 2009
ПОРОДИЦЕ КОЈИМА ЈЕ Х. О. СРБИ ЗА СРБЕ ПОМОГЛА КРОЗ
ДИРЕКТНУ НОВЧАНУ, МАТЕРИЈАЛНУ ИЛИ СОЦИЈАЛНУ ПОМОЋ 
 
Напомена: Од 2005. године, са прикупљених 1.640.000 евра, директно смо помогли преко 1.400 вишечланих породица. Кликом на презиме добићете додатне информацију о материјалном стању те породице, детаљан извештај и фотографије начињене приликом уручивања наше помоћи.

Србија:

134 породице

1. Антић
2.
Атанасковић
    Атанасковић
3. Бабић
4. Баловић 

5. Белић
6. Бељаковић
7. Бешлин
8. Боговић
9. Божовић
 
    Божовић
    Божовић
    Божовић
10.
Бујак
    Бујак
11. Васић
   
    Васић
    Васић
    Васић
    Васић
12. Видојевић
   
Видојевић
13. Војнић
14. Вранић
      Вранић
15. Вуковићи
16. Вуксановић

    Вуксановић

    Вуксановић    
    Вуксановић
17.
Вулетић
18. Вулић
      Вулић  
19. Гвозденовић
20. Глигорић
       Глигорић
21. Гојковић
22. Гоцић
23. Дањек

24. Димитријевић
      Димитријевић
      Димитријевић
      Димитријевић

      Димитријевић
25.
Дошен-Конц
26. Дуњић
27. Ђорђевић Б.

28. Ђорђевић В.
29. Ђурић
30.
Живковић
31. Жунић
      Жунић
32. Зељковић
33. Игрутиновић
       (видео)

34. Илић Р.
35. Илић С.
36.
Јајић
      Јајић
37. Јанковићи
38. Јелић
39. Јешић
      Јешић
      Јешић
      Јешић
      Јешић
40. Јовановић В.
      Јовановић В.
41. Јовановић З.
42. Јовановић С.

43. Јовић

44. Јоксимовић
45. Карановић
      Карановић
46. Кнежевић
47. Ковачевић
48.
Коматина
      Коматина
      Коматина
      Коматина
      Коматина
49.
Комљеновић
50. Костић Д.

      Костић Д.
      Костић Д.
51. Костић Р.
52. Костовић
      Костовић
      Костовић
      Костовић
      Костовић
      Костовић
53. Крсмановић
54. Крсмић
55. Крстић

56. Кузмановић
57.
Лазаревић
      Лазаревић
      Лазаревић
58. Лазовић
       Лазовић
59. Лакетић
60. Лучић
61.
Љиљак
62.Љубисављевић
63.
Мајор (видео)
64. Макренић
65. Мандић
66. Марјановић
      Марјановић
      Марјановић
67. Марковић Г.

68. Марковић М.
      Марковић М.
      Марковић М.
69. Марковић Н.
70. Матић

71. Медић

      Медић
      Медић
      Медић
72. Менићанин
73. Мијатовић
      Мијатовић
74. Милановић

75. Миленковић
      Миленковић
76. Милетић

      Милетић

77. Миливојевић
       Миливојевић
78. Милић
79. Милићевић
80. Миловановић
81. Милосављевић
       Милосављевић
82. Милошевић Л.   

83. Милошевић Љ.
84.
Милутиновић
85. Мишић
86. Недељковић
87. Никадиновић
88. Николић

89. Новаковић
90. Обрадовић
      Обрадовић
91. Пајић
92. Пејић
      Пејић
93. Перановић
94.
Перић
95. Перовић
96. Петровић Д.
      Петровић Д.
97. Петровић П.
98. Пешић М.
99. Пешић Т.
100.
Полексић 
101. Поповић
      Поповић
102. Премовић

      Премовић
      Премовић
103. Пушица
104. Раданковић
105. Радомировић
      Радомировић
106.Радосављевић
107. Рајичић
108. Рашковић

109. Ристановић
110. Родић
111. Симић
      Симић
112.
Симовић
113. Спасић
114. Сретеновић
       Сретеновић
115. Стаменковић
     стаменковић
116. Станишић
117.
Станковић
      Станковић
118. Стевановић
119. Стојановић
      Стојановић
120. Стојиљковић
      Стојиљковић
121. Стојић
122. Судимац
123. Тодоровић
      Тодоровић
      Тодоровић
124. Томић
Г.
125. Томић И.
126. Тошић

127. Трифуновић
128. Ћосовић
129. Урошевић
     
Урошевић
      Урошевић
      Урошевић
130. Филиповић

131. Црвенковић

132. Шалипур
      Шалипур
      Шалипур
133. Шарац

134. Шмигић

 

КосМет (Србија):

224 породице

1. Ајдуковић
    Ајдуковић
2. Алексић

3. Андрејић
4. Андрејевић
5. Антић
6. Антонијевић
7. Апостоловић
8. Арсић Д.
9. Арсић Љ.
10. Арсић М.
11. Арсић С.
12. Бановић
13. Бањац  
    Бањац
14. Бојић

15. Бошковић
16. Бранковић
17.
Васић

18. Велић
19. Витковић
20. Влајковић
21. Вукадиновић
22. Вуксановић
23.
Грковић
24. Денић
25. Денић Љ. 
      Денић Љ.
 
26. Дикић
27. Димитријевић
28. Димић Б.
29. Димић Д.

30. Дичић
31.
Додић
32. Доганџић
      Доганџић
33.
Дубић
      Дубић
34. Ђорђевић
35. Ђорђевић Боб.
36. Ђорђевић Бож.
       Ђорђевић Бож.
37. Ћорћевић В.
38. Ђорђевић З.
39. Ђорђевић М.
40.
Ђорђевић О.
41. Ђорђевић
42. Ђорић
43. Ђузић
44. Ђурић А.
45  Ђурић 3.
       Ђурић З.
46.
Ђурић Р.
47. Живић
48. Закић
49. Здравковић
      Здравковић
50. Златановић
      Златановић
      Златановић

51. Ивковић З.
52. Ивковић И.

      Ивковић И.
      Ивковић И.
53. Илић В.
54. Илић Г.
55.
Илић Ја.
56. Илић Јо.
57. Илић С. 
58. Јанићијевић
59.
Јанковић Ј.
60. Јанковић М.
61. Јанчић
62. Јанџиковић
63. Јевтић
64. Јовановић И.
65. Јовановић Р.
66. Јовановић

67. Јолић
68. Казић

69. Kељевић
70. Кецић
       Кецић
71. Коматовић В.
72. Коматовић С.
73. Костић Ж.
      Костић Ж.
      Костић Ж.
74. Костић И.
75. Костић С.
76. Кривчевић
       Кривчевић
77.
Крстић Љ.
78. Крстић С.
79. Крчмаревић
80. Кујунџић
81.
Лазић
82. Лацмановић
83. Леповић
84. Лукић
       Лукић
85. Максимовић
86. Максимовић Ј.
87. Максић
88. Мандић
89. Маринковић
90. Маркагић

91. Марковић Љ.
92. Марковић М.
93.
Менковић
94. Мијатовић
       Мијатовић
95. Миладиновић Г.
96. Миладиновић М.

97. Милановић Д.
98. Милановић Р.

99. Миленковић Д.
100. Миленковић З.
101. Миленковић М.
102. Милетићи

103. Миливојевић
104.
Милић
      Милић
      Милић
105. Миловановић
106. МилосављевићД.

107. МилосављевићМ.
108. Милосављевић С.
109. Милошевић
110. Миљковић
111. Митровић
112. Михајловић Б.
113. Михајловић М.
    
114. Михајловић Н.
115. Накаламић
116. Насковић Бој.
117  Насковић Боб.
118. Насковић М.
119.
Настић
      Настић                 
120. Николић
121. Николић П.
122. Нисић
123. Орловић В.
124. Орловић С.
125. Павић
126. Павлетовић
127. Павловић
128.
Пауновић
129. Пирић
130. Перић Д.
      Перић Д.
131. Перић З.
132.
Перић С.
      Перић С.    
      Перић С. 
133. Петковић
134. Петровић
         Петровић
135. Пешић
136. Пешић А.
137. Побловић

138. Поповић Стане 
139. Поповић Станице  

140. Пржић
141.
Радовановић
142. Радосављевић
143. Радуновић
144. Ракић
145.
Репановић
146. Ристић
147.
Ристић Б.
148. Ристић Г.
149.
Ристић Ј.
150. Ристић С. 
151. Романовић
152. Савић Б.
153. Савић Д.
154. Савић
Љ.
155. Савић М.
156. Савић П.

157. Савић С.
158. Симановић
159. Симић Д.
160. Симић З.

161. Симић Ј.
162. Симјоновић Б.
163. Симјоновић Д.

        Симјоновић Д.
164. Симјоновић С.
165. Симоновић М.
166. Симоновић Т.
167. Синадиновић
168. Славковић

169. Спасић Ј.
170. Спасић М.
171. Сталетовић
172. Станишић
173. Станковић Д.
174.
Станковић З. 
         Станковић З.
175. Станковић Љ.
176. Станковић Св.
177.
Станковић Сл.
178. Станковић Ср.
179. Станковић Ст. 
180. Станојевић Г.

181. Станојевић З.
182. Станојевић С.

        Станојевић С.
183. Станојковић М.
184. Станојковић Р.
        Станојковић Р.
        Станојковић Р.
        Станојковић Р.

        (видео)
185. Станић
186. Сташић
187. Стевановић

188. Стефановић
189. Стоилковић
190. Стојановић Г.
191. Стојановић Д.
192. Стојановић Ж. 
        Стојановић Ж.
193. Стојановић Н.
194. Стојановић Р.

195. Стојановић Сл.
         Стојановић Сл.
196.
Стојановић Ст.
197. Стојковић Д.
198. Стојковић Ж.
199. Стојковић Ј.
200. Стојковић Нат.
201. Стојковић Неб.
202.
Столић
       Столић
203. Стошић З.
204. Стошић Р.
205. Танасијевић Р.
206. Танасијевић С.
207. Тасић
208. Трајковић А.
209. Трајковић Г.
210
. Трајковић Д.
211. Тодоровић
212. Тот
         Тот
213. Тошић  
214. Филиповић Н.
215. Филиповић Т.
216. Филиповић Ж.
217. Филић В.
218. Филић М. 
        Филић М.
219. Филић С.
220. Цанић
         Цанић
221. Цветић
222. Цветковић
223. Чукић 
224. Шапић

Република Српска:

95 породица

1. Арсић
2.
Бабић Н.
3
. Бабић С.

    Бабић С.
4.
Блажић
5. Благојевић

6. Божић
7. Благојевић
8. Вујевић
    Вујевић
    Вујевић
9. Вукашиновић
10. Вучковић
11.Глуховић
12. Говедарица

      Говедарица
13. Граховац
14. Гутаљ

      Гутаљ
      Гутаљ
      Гутаљ
      Гутаљ
15. Дамјановић

       (видео)
16. Дарабан
17. Драшковић

18. Дубајић
19. Живковић
      (видео прилог)
20. Здјелар
      Здјелар
      Здјелар
      Здјелар
21. Иветић
22. Илић

23. Јокановић
24. Јовановић
25. Кесар
      Кесар 
      Кесар  
      Кесар
      Кесар
26. Клисуре
27. Ковачевић Ј.
28. Ковачевић М.
29. Ковачевић Р.

      Ковачевић Р.
30. Комадан
31. Костадиновићи
32. Костић
33. Крунић
34. Лазаревић
35. Лончар
      Лончар
      Лончар
36. Лучић
37. Максимовић Г.

38. Максимовић  М.
39. Маловић
      Маловић
      Маловић
40. Мандић

      Мандић
41. Марјановић
      Марјановић
     
Марјановић
      Марјановић
      Марјановић
      Марјановић
      Марјановић
      Марјановић
42. Марић З.
43. Мијатовић
44 Мијић
45. Милић
46. Милинковић
47. Милојевић
48. Милошевић

      Милошевић
49. Митровић
50. Михајловић
      Михајловић
      Михајловић
      Михајловић     
51. Михић

52. Мољевић
53. Нешковић
54. Николић
55. Никочев
56. Окиљ
      Окиљ
57. Павловић
       
(видео)
58. Перић
       Перић
59. Петковић Б.
60. Петковић Љ.

61. Пециреп
62. Поповић

63. Работа
64. Радановић

65. Радоња
      Радоња
66. Ратковић
     Ратковић
      Ратковић

      Ратковић
67. Савић
68. Сантрач
69. Сикимић
70. Симеунић

71. Спасојевић М.
72. Спасојевић С.

73. Срдић
74. Станишић
75. Станојевић
76. Стевановић С.
77. Стојишић
78. Тамбур

79. Теодоровић
      Теодоровић
      Теодоровић
80. Тодић
81. Тодоровић Д.
82. Тодоровић М.
83. Тодоровић С.
84. Торбица

85. Трифковић
      Трифковић
      Трифковић
86. Тришић

87. Филиповић
88.
Ћетковић
89. Ћодо
      Ћодо
      Ћодо
      Ћодо
      Ћодо
90. Ћосовић
91.
Ћургуз  
92. Хрваћанин
93. Шука
94. Шиљеговић
       Шиљеговић
95. Шуматић

Српска Крајина:

125 породица

1. Арбутина
    Арбутина
2. Балаћ
3. Баљак
    Баљак
    Баљак
4. Баша
5.
Бибић
6. Бјелановић
    Бјелановић
7. Богуновић Ђ.
    Богуновић Ђ.
8. Богуновић Р.
9. Бојанић
10. Боројевић
11.
Бубало
12. Буљевић
    Буљевић
    Буљевић
13. Веселиновић
14. Војновић.
15. Воркапић
16. Врга
17. Вујасиновић В.
18. Вујасиновић Д.
      Вујасиновић Д.
19. Вукичевић
20. Вуковић
21.
Вукчевић
      Вукчевић
      Вукчевић
22. Вулетић
       Вулетић
23.  Гајић
24. Гајер
25. Говоруша
26. Гостић

27. Грубић
28. Грчић
29. Двожења
30. Дмитровић
31.
Дотлић
32. Дошен
33. Драгаш
34. Драгић
35  Дракулић
36. Дробац З.
37. Дробац М.
38. Дрча
39. Дукић
40. Дураковић
41. Ђаковић
42. Ђилас О.
43.
Ђилас Р.
      Ђилас Р.
      Ђилас Р.
      Ђилас Р.
      Ђилас Р.
44. Ђомлија
45. Живковић
46. 
Жмирић
      Жмирић
       Жмирић
       Жмирић
47. Здјелар
48. Зелић
       Зелић
49. Зимоња
50. Зорбаз
51. Јазић

     Јазић
52. Јока
53. Јошан
54.
Јелача
55. Калат
56. Кантар
      Кантар
57.
Каран
58. Катић
59. Кљајић
60. Кнежевић
61. Коварбашић
62.
Ковачевић
      Ковачевић
      Ковачевић
      Ковачевић
63. Котур
64. Лазић
65.
Љиљак
66. Лончар
67. Љубичић
       Љубичић
68. Мађерић
69. Маљковић
70. Маринковић
      Маринковић
71.
Матијаш 
72. Милинковић
73. Милић
Миш.
74. Милић Мил.
75. Милић С.

76. Медаковић
77. Модринић
78. Мраовић
79. Мркшић
80. Мутић
81. Накарада
82. Наранчић
83. Овука
      Овука
      Овука
84. Огњеновић
85. Олујић
86. Опачић
87.
Панић
      Панић
      Панић
      Панић
      Панић
      Панић
88. Перић
89. Петровић
90. Плећаш
       Плећаш
91.
Прица
     Прица
     Прица
92. Пушкар
93. Радић
      Радић
94. Радмиловић
95. Радуловић
96. Рашета Д.
97.
Рашета М.
      Рашета М.
98. Релић
99.
Репац

      Репац
100.
Сердар
101. Симић
102. Синобад

103. Славнић
104. Соколовић
105. Станисављевић М.
106. Станисављевић В.
107. Тадић
         Тадић
108. Тепавац
109. Тешинић
110.Тишма
      Тишма
      Тишма
111.
Трбојевић
      Трбојевић
112. Трескавица
113. Тртица
114. Трживук
115.Ћалић
      Ћалић
      Ћалић
116. Цвјетичанин
117. Цревар
118. Четник
119. Швоња
120. Шестић
      Шестић
      Шестић
      Шестић
121. Шорак
122. Шоргић

      Шоргић
123. Штрбац
124.
Шупут
      Шупут
      Шупут
      Шупут
125. Шушак

Помоћ индивидуама:

1. Адамић Љубица
2.
Анђић Милисав
3. Антовић Дарија
4. Арсић Влада
5.
Видојевић Ивица
6. Гранзов Велимир
7. Ивковић Ранко
8. Јелача Миланка
9.
Јовановић Марина
10. Јокић Милан
11. Ковач Госпава
12. Милосављевић Јана 
13.
Милошевић Миланко
14. Мирјанић Јелена
15.
Пешић Србољуб
16. Радојковић Никола 
17. Рафаиловић Ранисав
18.
Савић Снежана
19. Топаловић Мирослав
20. Филиповић Јагодинка
21. Шуваков Дајана

 

Борба против поплава:

744 породице

1. Параћин (52 породице)
2. Трстеник (17 породица)
3. Ваљево
(13 породица)
4. Краљево (24 породице)
5. Обреновац
(60 породица)
6. Свилајнац (55 породица)
7. Велики Црљени (36 породица)
8. Крупањ (17 породица)
9. Уб (Предшколска установа УБ)
10.
Велики Црљени 2 (10 породица)
11. Обреновац 2 (55 породица)
12. Обреновац 3 (26 породица)
13. Бијељина (25 породица)
14. Бијељина 2 (26 породица)
15. Бијељина 3 (23 породице)
16. Обреновац 4 (37 породица)
17. Обреновац 5 (25 породица)
18. Обреновац 6
(15 породица)
19. Добој (47 породица)
20. Добој 2 ( 24  породице )
21. Обреновац 7 (31 породица)
22. Обреновац 8 (23 породице)
23. Приједор (18 породица)
24. Шековићи (11 породица)
25. Шековићи 2 ( 3 породице )
26. Бања Лука (9 породица)
27. Смед. Паланка (1 породица)
28. Крупањ 2
(2 породице)
29. Лопаре ( 3 породице)
30. Петровац на Млави ( 7 породица )
31. Обреновац (7 породица)
32. Бања Лука ( 42 породице )

Црна Гора:

10 породица

1. Булатовић
2. Влаховић
3.
Гогић
4. Драгојевић
5.
Дробњак
6. Јанчић
7. Лојпур
8. Милић
9. Стојиљковић
10. Шћепановић

Херцеговина:

8 породица

1. Бабић
2. Домазет
3. Екмечић (видео)

4. Јанковић
5. Марић

6. Пудар 
7. Радишић
8. Стевановић

Стара Србија (БЈРМ):

15 породица

1. Бојкић
2. Брава
    Брава
3. Говедаров
4. Гушкин
5. Ђорђевић
6.
Јанковић
7. Крстевски 
8. Николић
    Николић
    Николић
9. Павић
10. Петровић
11. Рајчић
12. Серафимовић

      Серафимовић
13. Стефановић
14. Тодоровић
15. Трајковић 
      Трајковић  

САД:

1. Узелац

Помоћ установама:

1. Амбуланта у Купинику
2.
Амбуланта у Осојану
    Амбуланта у Осојану
    Амбуланта у Осојану
3. Вртић у Ораховцу
3. Вртић у Берановцу,
    код Краљева
4. Здравствени Центар
    у Косовској Митровици

5. Културни центар Вук
    Караџић у Кучевишту
    Културни центар Вук
    Караџић у Кучевишту

    Културни центар Вук
    Караџић у Кучевишту

    Културни центар Вук
    Караџић у Кучевишту

6
. Медицински факултет
    у Косовској Митровици
7. Мала школа "Бранко Радунковић-
    Воља чини чуда", Вршац
8. МЗ Баљевац, Обреновац
9. МЗ Конатице, Обреновац
10. МЗ Пољане, Обреновац
11. Млекара у селу Извор
12. Народна кухиња Витина
13. Народна кухиња Кормиљане

14. Народна кухиња Прековце
     
Народна кухиња Прековце
      Народна кухиња Прековце
      Народна кухиња Прековце
15. О.Ш. 22. Децембар у
      Доњој Трепчи
     
О.Ш. 22. Децембар у
      Доњој Трепчи

      О.Ш. 22. Децембар у
      Доњој Трепчи

      О.Ш. 22. Децембар у
      Доњој Трепчи
16
.
О.Ш. Бршадин, код Вуковара 
17. О.Ш. Радош Тошић у
      Осојану   
18. О. Ш. у Мокром, код Пала
19.
О.Ш. Свети Сава у
      Паралову

20. Призренска Богословија
21. Село Жач, општина Исток
22. Село Милошево,
      општина Обилић
23. Село Новаке,
      општина Призрен
24. Село Талиновци,
      општина Урошевац
25.
Средња школа у Звечану
      Средња школа у Звечану
26. Српска бибилиотека у Скадру
27. Фарма коза у Прековцу
     
Фарма коза у Прековцу
28. Школске табле за основне
       школе на Косову и Метохији
29. Школске табле за основне и
       средње школе на Космету